Ustawa o zbiorczych instalcjach antenowych w nowobudowanych budynkach od 2013 roku

 

Montaż instalacji anten zbiorczych w 2013 roku stanie się obowiązkiem każdego developera oddającym do użytku dom wielorodzinny. Jest to bardzo dobra informacja dla przyszłych mieszkańców gdyż z doświadczenia wiemy ze wiele nowych osiedli domów pozostało na "lodzie" i łasce developera gdzie często był zakaz instalowania anten naziemnych i satelitarnych. Mieszkańcy byli skazani na "jedyny słuszny" sygnał od operatora kablowego. Znane są także przypadki gdzie developer zupełnie nie zadbał o infrastrukturę, lub kablówka ze względów ekonomicznych lub technicznych nie chce podłączyć budynku do sieci. Oczywiście z powodu udzielonej gwarancji na elewacje i dach developer także zabronił instalowania anten indywidualnych, gdzie potem w ogródkach przydomowych zamiast oaz zieleni rosły na masztach anteny rtv/sat.

O konieczności budowania antenowych instalacji zbiorowych mówi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. o zmianie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Według tego rozporządzenia (§192e) w skład instalacji telekomunikacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzą w szczególności:
- antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny,
- antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny.
Znajdź nas na Facebooku